Project Description

Funcions

  • Efectuar les compres i aprovisionaments de Matèries Primeres i Consumibles de producció.
  • Entrar les ordres de compra a l´ERP (M3) i fer el seguiment de tot el procés fins a la recepció i tancament.
  • Seguiment de incidències i reclamacions al proveïdor
  • Control de la documentació relativa a la homologació i valoració de proveïdors. Avaluació de proveïdors anual.
  • Seguiment i control dels inventaris i gestió de estocs.
  • Seguiment dels processos administratius relacionats amb l´adquisició de producte o serveis
  • Planificació de la producció i els KPI’s corresponents en absència del responsable de planificació.

Nivell d’estudis finalitzats

  •  Grau universitari o Formació professional superior.

Experiència

  • Experiència vinculada en el sector industrial i alimentari.

Incorporació en un projecte social amb estructura empresarial que promou la integració social de les persones en risc d’exclusió social de la Garrotxa.

Data oferta

29 d’octubre de 2020

Inscriu-te a seleccio@fageda.com

Contacte

La Fageda

Mas Els Casals, s/n
17811 Santa Pau (La Garrotxa)

t: +34 972 68 10 10

BORSA DE TREBALL