Talent

FORMACIÓ, CREACIÓ I ATRACCIÓ DEL TALENT

Talent slide

FORMACIÓ, CREACIÓ I ATRACCIÓ DEL TALENT

FORMACIÓ, CREACIÓ I ATRACCIÓ DEL TALENT

OBJECTIUS

Millorar i coordinar la formació i el coneixement a tots els nivells i edats a la comarca.

Orientar els alumnes a partir de l’etapa de secundària a escollir el seu futur professional a partir de la participació en conferències sobre diferents temàtiques i amb ponents especialitzats.

Potenciar i posar en valor els estudis professionals de Cicle Mitjà i Superior que s’ofereixen des dels centres educatius de la comarca.

Potenciar i promoure tota mena d’activitats, esdeveniments i accions en tots els àmbits, que contribueixin a una millora del coneixement.

Generar les sinergies necessàries entre diferents actors per assolir un nivell òptim de coordinació entre demanda i oferta.

FORMACIÓ, CREACIÓ I ATRACCIÓ DEL TALENT

Principals accions desenvolupades

2013-15
Fundació Escola Empresa
Participació activa en la remodelació de la Fundació Escola Empresa.
2015
Mecatrònica i robòtica
Impuls d’iniciatives relacionades amb la mecatrònica i la robòtica.
2015-16
Col·laboració amb Turisme Garrotxa
Col·laboració amb Turisme Garrotxa per impulsar projectes de caire social i lúdic amb l’objectiu de facilitar l’atracció i retenció de talent.
2016
Welcome Pack
Desenvolupament del Welcome Pack, juntament amb Turisme Garrotxa. Es tracta d’un document destinat a les noves incorporacions de les empreses de l’associació perquè coneguin l’ampli ventall de serveis de la ciutat i la comarca i així seduir-los perquè s’instal·lin al territori.
Campus Garrotxa
Gestació de la idea del Campus Garrotxa, com una eina de formació, integració i retenció del talent.
2017
Robolot
Col·laboració activa al Robolot.
2019
Setembre
Inauguració del Campus Garrotxa
Garrotxa Pro
Formalització del Pacte per a la Formació Professionalitzadora de la Garrotxa (Garrotxa PRO). Aquest vol oferir un mapa de l’oferta formativa de la comarca, i visibilitzar-la, i conèixer la demanda, a més de prestigiar la formació professional en tots els seus àmbits.
2021
Primeres accions de Garrotxa PRO
Primera acció del Garrotxa PRO. Contacte entre estudiants del segon cicle de secundària i les empreses del territori a través d’una jornada telemàtica.

Lobby de col·laboració i participació institucional

Treballem per contribuir a la competitivitat econòmica del territori vetllant d’una manera permanent per la millora de les infraestructures viàries i logístiques de la comarca.

Infraestructures

Volem millorar i coordinar la formació i el coneixement de la comarca a tots els nivells i edats, estimulant les capacitats dels alumnes partir de l’etapa d’educació infantil.