L’Associació d’Empreses EURAM Garrotxa (AEEG) es constitueix formalment el desembre de l’any 2011 de la mà d’un grup d’actors econòmics i socials i sota el nom inicial d’Associació Cercle EURAM Garrotxa.

Des dels inicis, els principals objectius han estat consolidar les relacions econòmiques i socials amb la resta de territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM) i aprofitar les sinergies de tipus econòmic-social, cultural i lingüístic.

La seva finalitat és contribuir en la millora de la realitat econòmica i social de la comarca de la Garrotxa i convertir la zona en un referent nacional i internacional.
L’Associació d’Empreses EURAM Garrotxa (AEEG) es constitueix formalment el desembre de l’any 2011 de la mà d’un grup d’actors econòmics i socials i sota el nom inicial d’Associació Cercle EURAM Garrotxa.

Des dels inicis, els principals objectius han estat consolidar les relacions econòmiques i socials amb la resta de territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM) i aprofitar les sinergies de tipus econòmic-social, cultural i lingüístic.

La seva finalitat és contribuir en la millora de la realitat econòmica i social de la comarca de la Garrotxa i convertir la zona en un referent nacional i internacional.
aeeggegage

Missió

Esdevenir el fòrum d’opinió econòmic i social referent a la societat garrotxina per a desenvolupar estratègies econòmiques que ajudin a consolidar una societat integradora, pròspera, innovadora i sostenible.

Visió

Promoure el patrimoni econòmic i el teixit empresarial de la Garrotxa i regions de l’Arc Mediterrani.
Millorar la qualitat formativa de la comarca, amb especial atenció a la generació de talent i a l’àmbit formatiu professionalitzador.

Crear i fomentar un espai d’innovació i fòrum d’opinió on es generi i comparteixi coneixement.

Treballar per a l’organització del sòl industrial de la Garrotxa per afavorir la seva optimització, eficiència, les sinergies i l’economia circular.
Donar suport al desplegament en el territori de les infraestructures tecnològiques de connectivitat i comunicació (TIC).
Donar suport i potenciar les infraestructures ferroviàries del corredor mediterrani.
Promoure el desplegament de les infraestructures viàries de la Garrotxa, consensuant un model de mobilitat sostenible, per recolzar l’impuls del teixit socioeconòmic.

Valors

Col·laboració pública-privada

Transparència

Consens territorial

Inclusió social

Sostenibilitat territorial

Preservació i recuperació del medi natural

JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA

Òscar Rodríguez Sadurní.
President.

Francesc Arbós.
Vicepresident.

Helena Martínez Bonde-Petersen.
Secretària
.

Mònica Mallart.
Secretària tècnica
.