Infraestructures mòbil

INFRAESTRUCTURES

eixos 2 slide

INFRAESTRUCTURES

Contribuir per a la competitivitat econòmica del territori vetllant permanentment per la millora de les seves infraestructures viàries i logístiques, tecnològiques i optimització de les àrees industrials.

Contribuir per a la competitivitat econòmica del territori vetllant permanentment per la millora de les seves infraestructures viàries i logístiques, tecnològiques i optimització de les àrees industrials.

Infraestructures viàries

eixos a

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES

OBJECTIUS

Millora i adequació de les infraestructures viàries. Promoure el desdoblament de l’A26 entre Besalú i Figueres, el desdoblament de la C46 entre Besalú i Girona, o l’acceleració de la construcció de les variants de la C37 a les Preses i Olot, i el seu enllaç amb l’A26.

Donar suport, des del territori, a la promoció de les plataformes logístiques per a l’exportació i les infraestructures del corredor ferroviari mediterrani.

Creació d’un Pla de mobilitat comarcal.

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES

Principals accions desenvolupades

2016
Primer manifest

Elaboració d’un primer manifest reclamant la necessitat de la variant d’Olot - Les Preses - La Vall d’en Bas amb la participació de les entitats Pimec, la Cambra de Comerç i l’Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa.

2017
Segon manifest
Elaboració i promoció del segon manifest a favor de la variant amb el recolzament d’una quinzena d’entitats econòmiques i socials de la Garrotxa, Ripollès, Osona i Alt Empordà
Presentació i defensa
Presentació i defensa dels manifestos a favor de la variant davant del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull.
2018
Corredor mediterrani
Mostra de suport a institucions empresarials vers el corredormediterrani, com el polígon logístic i de distribució Far-Vilamalla.
2020-21
Tercer manifest
Elaboració i promoció del tercer manifest reclamant la necessitat de la variant d’Olot i Les Preses. Es sumen una dotzena d’entitats socioeconòmiques del territori.
2021
Olot Pedala
Participació en la iniciativa de l’Ajuntament d’Olot per promocionar i implementar la mobilitat sostenible a la comarca.
Eixos2b_mob

Polígons industrials

eixos b

POLÍGONS INDUSTRIALS

OBJECTIUS

Optimització i millora contínua dels polígons industrials

Prestigiar i protegir el sòl industrial de la Garrotxa 

Treballar i promoure l’organització eficient dels polígons industrials per optimitzar recursos, incrementar la competitivitat en diverses àrees i serveis com: seguretat, gestió de residus, desplegament de fibra òptica i consolidar l’economia circular.

POLÍGONS INDUSTRIALS

Principals accions desenvolupades

2016-17
Debat sobre la Federació de Polígons Industrials
Debat intern i anàlisi de la necessitat d’organitzar i crear una Federació de Polígons Industrials.
2016-17
Mapatge de les zones d’activitateconòmica
Realització d’un mapatge de les zones d’activitateconòmica de la Garrotxa que contribueixi al’ordenació i millora de l’oferta de sòl industrial.
2021
Federació de Polígons Industrials de la Garrotxa
Desenvolupament de la Federació de PolígonsIndustrials de la Garrotxa, conseqüènciade l’aprovació, en data de desembre de 2020, de la llei de polígons de la Generalitat.
Eixos 2c mob

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

eixos c

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (TIC)

OBJECTIU

Promoure el desplegament de la xarxa de fibra òptica a les zones d’activitat econòmica de la comarca per garantir una connectivitat de qualitat a les empreses i a la societat.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)

Principals accions desenvolupades

2013
Estratègia de desplegament
  • Mobilització de les administracions locals i comarcals.
  • Disseny de l'estratègia de desplegament en tot el territori.
  • Pressió davant l’administració pública local i autonòmica per assegurar l’aprofitament de les infraestructures i el correcte desplegament de la xarxa a totes les zones amb activitat econòmica.
Primeres connexions
Arribada xarxa pública a Les Preses – Sant Roc.
2015
Arribada de la fibra òptica
Arribada de la fibra òptica a la Vall d’en Bas i Olot.
2016
Xarxa de fibra vessant sud-est
Primers moviments per desplegar la xarxa de fibraa la vessant sud-est de la comarca: Begudà, SantJoan, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca i Besalú.

Lobby de col·laboració i participació institucional

Volem esdevenir l’ens consultiu i participatiu de referència sobre el món empresarial a la societat garrotxina i en l’àmbit provincial.

Formació, creació i retenció del talent

Volem millorar i coordinar la formació i el coneixement de la comarca a tots els nivells i edats, estimulant les capacitats dels alumnes partir de l’etapa d’educació infantil.