Eixos 1 - 500

LOBBY DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

Eixos - lobby

LOBBY DE COL·LABORACIÓ
I PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

OBJECTIUS

Esdevenir l’ens consultiu i participatiu de referència econòmica a la societat garrotxina.

Fomentar la col·laboració i generació de sinergies amb altres ens que desenvolupin accions per a la comarca i que proposin continguts econòmics, socials o mediambientals, prioritzant sempre el criteri econòmic.
Fomentar la posició com a interlocutor econòmic i social de referència per a les institucions públiques i privades.

LOBBY DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

Principals accions desenvolupades

2012
Observatori Econòmic i Social de la Garrotxa
Neix l’Observatori Econòmic i Social dela Garrotxa.
2013
Vincles institucionals
S’estableixen vincles institucionalsamb les comarques veïnes de l’Empordà, Ripollès i Osona.
2014
1ª edició de l'Observatori
Edició del primer Observatori Econòmici Social.
2017
Transferència de l'Observatori
Transferència de l’Observatori Econòmic i Sociala l’administració pública.
2019
Generació de sinergies
Es fomenta la relació amb altres sectors altressectors de la comarca i la província: Residència FABER, DinàmiG, Escola PolitècnicaSuperior de la Universitat de Girona...
2019
Setembre
Inauguració del Campus Garrotxa
Iniciativa pionera que neix amb l’ànim d’atraure i desenvolupar el talent a la comarca a través d’activitats organitzades amb l’objectiu de convertir el territori en un espai atractiu per viure, treballar-hi i créixer professionalment.
2020
Garrotxa Approp
Recolzar el sector serveis en situació pandèmica.

Infraestructures

Treballem per contribuir a la competitivitat econòmica del territori vetllant d’una manera permanent per la millora de les infraestructures viàries i logístiques de la comarca.

Formació, creació i retenció del talent

Volem millorar i coordinar la formació i el coneixement de la comarca a tots els nivells i edats, estimulant les capacitats dels alumnes partir de l’etapa d’educació infantil.

Infraestructures

Treballem per contribuir a la competitivitat econòmica del territori vetllant d’una manera permanent per la millora de les infraestructures viàries i logístiques de la comarca.

Formació, creació i retenció del talent

Volem millorar i coordinar la formació i el coneixement de la comarca a tots els nivells i edats, estimulant les capacitats dels alumnes partir de l’etapa d’educació infantil.