Aquest any l’empresa Manxa ha destacat per la seva implicació en serveis prestats en benefici dels interessos generals de la societat i ha estat guardonada amb la Placa President Macià pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Des dels seus inicis, Manxa ha mantingut i consolidat el seu compromís i implicació en generar un impacte positiu a la societat a través de la col·laboració amb diverses entitats que els ajuden a aconseguir aquesta integració social amb el territori com ho són Integra, Càritas, Fundació Albert Bosch, Fundació Girona Est, Fundació UE Olot i Xavi Porras.