Durant aquest mes s’han dut a terme les primeres Assemblees on s’ha informat i presentat el calendari de treball per a la constitució de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE).

L’Associació d’Empreses EURAM Garrotxa s’ha reunit amb les empreses amb presència als polígons industrials de Les Preses, Begudà (Sant Joan les Fonts), Poliger (Sant Jaume de Llierca) i Can Portella (Argelaguer), amb la col·laboració dels quatre ajuntaments implicats, DinàmiG i Sigma.

Dins l’ordre del dia s’ha detallat el contingut de la Llei que constitueix i regula els APEU (Llei 15/2020) i l’oportunitat d’establir una col·laboració publicoprivada per fer una gestió més eficient del sòl industrial de la Garrotxa, facilitar la seva modernització i promoció, i promoure actuacions sostenibles.

Per a l’elaboració de la proposta i posterior aprovació s’ha de preparar i presentar als ajuntaments una proposta que conté: estatuts, proposta de conveni entre Ajuntament i entitat gestora de l’APEU i un Pla d’Actuació. La subvenció concedida per la Generalitat cobreix totes les despeses per a la constitució d’aquests APEU.

Amb aquestes Assemblees s’inicia el procés participatiu on les empreses podran fer les seves aportacions directament a l’AEEG (info@aeegarrotxa.com) i que s’inclouran al pla d’actuacions.

Des de l’Associació d’Empreses EURAM Garrotxa animem a participar a totes les organitzacions ubicades dins aquests polígons per tal que el projecte atengui al màxim les necessitats de les organitzacions.